Dětská skupina pomůže matkám
snadněji najít práci

Matky, které chtějí po mateřské dovolené zpět do práce, budou mít lepší šance získat zaměstnání. Pomoci by jim měl návrh zákona, který zavádí službu hlídání a péče o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Návrh již odsouhlasila vláda. Díky zákonu by obce, města i neziskové organizace mohly od příštího ledna vytvářet tzv. dětské skupiny. Novinka má pomoci sladit profesní a rodinný život, zejména pak matek, které se chtějí po mateřské začlenit zpátky do pracovního procesu.

„Dětské skupiny pomohou matkám s návratem do práce. Víme, že se o novinku zajímají desítky firem. Výhodou pro ně bude uznatelnost daňových nákladů. To se má v budoucnu týkat i klasických mateřských školek,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová a dodává: „Do školek se nedostalo na 60 tisíc dětí. Alternativou může být právě dětská skupina, kterou podporují i evropské programy.“ 

Vznik dětských skupin by mohla podpořit I skutečnost, že si náklady budou moci jejich zřizovatelé odečítat z daní, stejně jako rodiče. 

V současné době jsou v České republice pouze dvě dětské skupiny, které pilotně provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). První, v níž může být až dvanáct dětí, funguje od července 2011, druhá - pro maximálně šest dětí - pak od letošního února. 

"Zájem mají i další rodiče a ozývají se také zaměstnavatelé, kteří by se chtěli inspirovat a dětskou skupinu sami zřídit. Pomoci jim v tom mohou dotace z Evropského sociálního fondu,” doplnila mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová. 
Využít lze druhou výzvu z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, která je zveřejněna na adrese http://www.esfcr.cz/vyzva-b5. V první výzvě byly evropské dotace přislíbeny 35 zájemcům o dětskou skupinu, jejich seznam a další informace jsou na http://www.esfcr.cz/file/8609/. 

Dětská skupina by kromě usnadnění návratu na trh práce rodičům měla zvýšit příjmy veřejného rozpočtu. MPSV odhaduje (vychází přitom z počtu rodičů, kteří vstupují na trh práce, kdy 30 % z nich obsadí pracovní místa a počtu pečujících osob na nově vzniklá pracovní místa), že by se v roce 2014 jednalo o 191 milionů, v roce 2017 až o 1,41 mld. korun. 

Dětská skupina pomůže matkách snadněji najít práci
Co jsou dětské skupiny? 

Dětská skupina spočívá v pravidelné péči o dítě mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, mimo režim předpisů
o školách a školských zařízeních. Služba může být poskytována za dohodnutou úhradu, maximálně však
ve výši zřizovacích a provozních nákladů.