Nezaměstnanost - červen

Muži v létě práci nachází snadněji. Pomáhají sezónní práce

Liberec je mezi městy České republiky na 29. místě v podílu nezaměstnaných lidí. Tedy v horní části tabulky. Co do počtu lidí bez práce je na tom v Libereckém kraji hůř už jenom Česká Lípa (18. místo). Úplně nejhorší situace je v Mostě.

Podle informací Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Liberci se podíl nezaměstnaných osob v Libereckém kraji oproti minulému měsíci v červnu snížil o 0,2 % a k 30. červnu tak činil 7,9 procent.

„Počet uchazečů se během června snížil, konkrétně z 24 833 na 24 390, což představuje pokles o 443 osob. V loňském roce bylo na konci června v evidenci 22 264 uchazečů, tedy o 2 126 méně než letos,“informoval Petr Malkovský z libereckého Úřadu práce.

Podstatně výrazně klesl v evidenci uchazečů o práci počet mužů, z 12 101 na 11 698. Tento trend tak opakuje situaci předchozího měsíce a je opět podstatně výraznější než u žen. Oproti tomu počet žen v evidenci poklesl o pouhých čtyřicet osob.

„Ke zlepšení nezaměstnanosti došlo díky sezónním vlivům. Podíl nezaměstnaných osob v Libereckém kraji klesl oproti minulému měsíci o 0,2 procenta,“ poznamenal Petr Malkovský. 

Počet evidovaných uchazečů však nebyl tak výrazný (o 443 v červnu). Výrazně se snížil počet evidovaných absolventů.

V červnu Úřad práce nabízel 3023 volných pracovních míst. Oproti předchozímu měsíci jejich počet stoupl o 290. Na jedno volné místo tak připadlo 8,1 uchazeče.

Statistiky za Liberecký kraj, červen 2013
  • uchazeči o práci – 24 390
  • nově zaevidovaní uchazeči – 1 731
  • vyřazení uchazeči – 2 174, z toho umístění – 1 075
  • absolventi v evidenci – 945
  • mladiství do 18 let - 287