Nezaměstnanost - červenec 2014

Počet uchazečů v Libereckém kraji se meziměsíčně navýšil o 105 osob, k 31. 7. 2014 tedy úřady práce v Libereckém kraji evidovaly 24 100 neumístěných uchazečů o zaměstnání. Z hlediska pohlaví vzrostl pouze počet nezaměstnaných žen (o 320 osob na 13 081 osob), naopak nezaměstnaných mužů bylo proti konci června o 215 méně. S výjimkou okresu Česká Lípa (meziměsíční pokles počtu uchazečů o 1,6 %) se počet uchazečů navýšil ve zbývajících 3 okresech kraje. Nejvýraznější absolutní i relativní nárůst zaznamenal okres Liberec (o 138 osob, resp. 1,4 %). 
 
Ženy se na celkovém počtu nezaměstnaných podílely 54,3 %, tj. o 1,1 procentní bod více než ke konci června 2014. K 31. 7. 2014 bylo mezi nezaměstnanými 2 857 osob se zdravotním postižením (meziměsíčně více o 4 osoby) a představovaly 11,9 % nezaměstnaných, práci k uvedenému datu nemohlo najít 1 061 absolventů škol a mladistvých (meziměsíčně více o 28 osob, 4,4% podíl na úhrnu). Mezi dosažitelné ve věku 15–64 let patřilo 23 329 uchazečů (96,8 % z úhrnu), podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 898 uchazečů (20,3 %).
 
Ve srovnání s koncem června 2014 se výrazně rozšířila nabídka volných, jejich počet vzrostl o 400 míst (14,1 %) na 3 236 pozic. Osobám se zdravotním postižením vyhovovalo 247 míst (7,6 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé bylo určeno 741 míst (22,9 %). Z hlediska okresů Libereckého kraje se situace nejvíce zlepšila v okrese Česká Lípa, počet volných míst zde vzrostl o jednu třetinu. 
 
Uvedené pozitivní výsledky se odrazily také ve vývoji ukazatele počet uchazečů na jedno volné pracovní místo, který charakterizuje stupeň pokrytí poptávky po práci nabídkou práce. K 31. 7. 2014 připadlo v Libereckém kraji na 1 volné pracovní místo 7,45 uchazečů o zaměstnání, tj. o 1,01 uchazeče méně než k 30. 6. 2014. Ve srovnání s údajem za celou Českou republiku je hodnota ukazatele nižší o 3,15 uchazečů. V rámci okresů našeho kraje nejméně uchazečů na jedno volné místo připadlo v okrese Česká Lípa (6,16 uchazečů), nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (10,34 uchazečů). V rámci krajů České republiky se hodnoty pohybovaly v rozmezí od 5,03 uchazečů v Plzeňském kraji do 18,83 uchazečů v Moravskoslezském kraji. 
Uvedené pozitivní výsledky se odrazily také ve vývoji ukazatele počet uchazečů na jedno volné pracovní místo, který charakterizuje stupeň pokrytí poptávky po práci nabídkou práce. K 31. 7. 2014 připadlo v Libereckém kraji na 1 volné pracovní místo 7,45 uchazečů o zaměstnání, tj. o 1,01 uchazeče méně než k 30. 6. 2014. Ve srovnání s údajem za celou Českou republiku je hodnota ukazatele nižší o 3,15 uchazečů. V rámci okresů našeho kraje nejméně uchazečů na jedno volné místo připadlo v okrese Česká Lípa (6,16 uchazečů), nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (10,34 uchazečů).
 
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji k 31. 7. 2014 dosáhl 7,92 %. Meziměsíčně tak vzrostl pouze nepatrně o 0,04 procentních bodů, meziročně poklesl o 0,16 procentních bodů. V Libereckém kraji byla vykázána 9. nejvyšší hodnota nezaměstnanosti v ČR.
 
Snížení podílu nezaměstnaných (o 0,13 procentních bodů na 8,07 %) bylo zaznamenáno pouze v okrese Česká Lípa. V ostatních částech kraje se hodnota ukazatele meziměsíčně navýšila – v okrese Liberec o 0,13 procentních bodů na 8,49 %, v okrese Jablonec nad Nisou o 0,08 procentních bodů na 6,97 % a v okrese Semily o 0,02 procentní body na 7,54 %. 

Statistiky za Liberecký kraj – červenec 
Uchazeči o práci – 24 100 
Nově zaevidovaní uchazeči – 2 538 
Vyřazení uchazeči – 2 433, z toho umístění – 1 537 (302 zprostředkováním ÚP)

Nezaměstnanost v červenci 2014
Zdroj: Český statistický úřad