Nezaměstnanost - duben a květen

Více než polovinu nezaměstnaných v dubnu tvořily ženy
 
K 30. dubnu 2014 hledalo v Libereckém kraji práci 25 603 uchazečů o zaměstnání, tj. v evidencích úřadů práce měli o 1 089 osob (4,1 %) méně než k poslednímu březnovému dni. Počet nezaměstnaných mužů meziměsíčně poklesl o 782 osob (5,9 %), počet žen se snížil o 307 osob (2,3 %). Nejvíce nezaměstnaných ubylo v okrese Česká Lípa (-6,6 %).
 
Ke konci dubna bylo z celkového počtu nezaměstnaných 51,0 % žen. Z dalších specifických skupin zdravotně postižení představovali 11,5 % (nárůst podílu o 0,3 procentní body), absolventi 4,7 % (snížení o 0,2 procentní body). 
 
Během dubna se nově nahlásilo 2 469 nezaměstnaných, 3 558 uchazečům byla evidenci ukončena nebo z ní byli vyřazeni. Uplatnění na trhu práce našlo 2 651 uchazečů, z toho 576 z nich našlo zaměstnání prostřednictvím úřadů práce.
 
Nabídka volných pracovních míst se meziměsíčně snížila o 43 pozic (1,7 %) na 2 490 míst. O jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji se na konci dubna ucházelo 10,28 uchazečů. 
 
Vzhledem k většímu uplatnění na trhu práce podíl nezaměstnaných mužů poklesl výrazněji, a to o 0,51 procentních bodů na 8,21 %. Mnozí z nich totiž našli uplatnění při sezonních pracích. Nezaměstnanost žen se snížila o 0,19 procentních bodů na 8,61 %. Z regionálního pohledu je nejvyšší nezaměstnanost v případě mužů vykázána v okrese Liberec (8,52 %), v případě žen v okrese Česká Lípa (9,40 %).
 
Statistiky za Liberecký kraj – duben 
Uchazeči o práci – 25 603 
Nově zaevidovaní uchazeči – 2 469
Vyřazení uchazeči – 3 558, z toho umístění – 576
 
Počet lidí bez práce se v květnu snížil
 
K poslednímu dni měsíce května evidovaly úřady práce v Libereckém kraji 24 607 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání s koncem dubna se tak počet registrovaných nezaměstnaných v kraji snížil o 996 osob, tj. o 3,9 %. Největší pokles zaznamenali na Semilsku, kde se snížil počet lidí bez práce o 7,1%.
 
V průběhu května se na úřady práce v Libereckém kraji nově nahlásilo 1 990 osob, 2 986 uchazečům byla evidence ukončena nebo z ní byli vyřazeni. Uplatnění na trhu práce našlo 2 135 uchazečů, z toho 351 z nich prostřednictvím úřadů práce.
 
Nabídka volných pracovních míst se ve srovnání s koncem dubna rozšířila o 317 pozic (12,7 %) a čítala tak 2 807 míst. Na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 8,77, přitom průměr v České republice byl v květnu 11,45 uchazečů na jednu volnou pozici.  V rámci okresů našeho kraje dosáhl nejvyšší hodnoty v okrese Jablonec nad Nisou (11,65 uchazečů na 1 volné místo), nejnižší v okrese Liberec (7,16 uchazečů na 1 volné místo). 
 
Statistiky za Liberecký kraj – květen 
Uchazeči o práci – 24 607 
Nově zaevidovaní uchazeči – 1 990
Vyřazení uchazeči – 2 986, z toho umístění – 351