Nezaměstnanost - květen

V květnu počet nezaměstnaných mírně klesl

Téměř deset tisíc lidí na Liberecku bylo v květnu bez práce. V Libereckém kraji úřady práce ke stejnému datu evidovaly 24 833 uchazečů. Oproti předchozímu měsíci klesl počet uchazečů o zaměstnání o 767 lidí.

Nejvýraznější absolutní pokles byl patrný v okrese Česká Lípa (o 252 osob, tj. o 3,6 %) a v okrese Semily (o 217 osob, tj. o 5,2 %). V okrese Jablonec nad Nisou se počet nezaměstnaných snížil o 150 osob (3,2 %) a v okrese Liberec o 148 osob (1,5 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných má potíže s hledáním práce zejména ženy, které tvořily k poslednímu květnu 51,3 procent z celkového počtu uchazečů. Lidé se zdravotním postižením měli ve sledovaném období podíl mezi nezaměstnanými ve výši 11,9 % a šest procent evidovaných uchazečů tvořili absolventi a mladiství.

Během měsíce května se na úřady práce v Libereckém kraji nově nahlásilo 1 863 uchazečů o zaměstnání a 2 630 uchazečům byla evidence ukončena nebo z ní byli vyřazeni. Na trhu práce našlo uplatnění 1 478 osob, z toho 207 osob prostřednictvím úřadu práce.

I když meziměsíčně došlo k poklesu počtu nezaměstnaných lidí, v meziročním srovnání jsou výsledky horší. Vloni v květnu totiž evidovali na úřadech práce v Libereckém kraji o více než dva tisíce uchazečů méně.


Podle úřadu práce nejvíc může za velké počty nezaměstnaných přetrvávající hospodářská krize, se kterou se potýkají některé státy Evropské unie.

Statistiky za Liberecký kraj, květen 2013:

  • počet uchazečů o práci - 24 833
  • nově zaevidovaných uchazečů - 1 863
  • vyřazených uchazečů - 2 630, z toho umístěných - 1 478
  • celkem absolventů v evidenci - 1 212
  • mladistvých do 18 let - 284


Nezaměstnanost v měsíci květen 2013