Nezaměstnanost - listopad 2014

Z aktuálních údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyplývá, že podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ke konci listopadu 2014 v Libereckém kraji dosáhl hodnoty 7,47 % (tj. o 0,38 procentních bodů pod republikovým průměrem). Meziměsíčně hodnota tohoto ukazatele poklesla pouze nepatrně, a to o 0,07 procentních bodů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se snížila o 0,63 procentních bodů. V porovnání s ostatními kraji České republiky Liberecký kraj vykázal 6. nejvyšší nezaměstnanost.
Meziměsíční snížení podílu nezaměstnaných zaznamenaly tři okresy Libereckého kraje – okres Česká Lípa o 0,01 procentní bod na 7,50 %, okres Jablonec nad Nisou o 0,09 procentních bodů na 6,66 % a okres Liberec o 0,14 procentních bodů na 7,91 %. V okrese Semily nezaměstnanost nepatrně vzrostla, a to o 0,02 procentní body na 7,37 %.
 
Situace žen v Libereckém kraji se ve srovnání s koncem října 2014 zlepšila, jejich nezaměstnanost poklesla o 0,15 procentních bodů na 8,09 %. Nezaměstnanost mužů zůstala na stejné úrovni a činila 6,86 %.
 
Celkový počet uchazečů se v Libereckém kraji meziměsíčně snížil o 158 osob (0,7 %), k 30. listopadu 2014 tak úřady práce v Libereckém kraji evidovaly 22 831 neumístěných uchazečů o zaměstnání. Snížil se především počet uchazeček o zaměstnání – o 143 (1,1 %) na 12 318 osob a ženy se na celkovém počtu nezaměstnaných podílely 54,0 %. Počet mužů poklesl pouze o 15 (0,1 %) na 10 513 osob. Osoby se zdravotním postižením tvořily 11,9 % uchazečů, absolventi a mladiství představovali 5,6 % nezaměstnaných. Do skupiny dosažitelných ve věku 15–64 let patřilo 21 903 uchazečů (95,9 % z úhrnu), podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 502 uchazečů (19,7 %).
Na konci listopadu 2014 bylo v Libereckém kraji k dispozici 3 623 volných pracovních míst, tj. o 57 pozic více než ke konci předchozího měsíce. Osobám se zdravotním postižením vyhovovalo 340 míst (9,4 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé bylo určeno 658 míst (18,2 %). V přepočtu na jedno volné pracovní místo v kraji pak připadlo 6,30 uchazečů o zaměstnání. Průměr za celou Českou republiku představoval 8,71 uchazečů.) V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné místo připadlo v okrese Liberec (5,05 uchazečů), nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (10,84 uchazečů).

Statistiky za Liberecký kraj - listopad
Evidovaní uchazeči - 22 831
Nově zaevidovaní uchazeči - 2 207
Vyřazeni uchazeči / ukončena evidence - 2 365, z toho umístěni - 1 574 (430 zprostředkováním ÚP)

Zdroj: Český statistický úřad