Nezaměstnanost - říjen

Lidí bez práce v Libereckém kraji v říjnu ubylo. Ale jen o trochu. Podíl nezaměstnaných osob v Libereckém kraji se oproti minulému měsíci snížil o jednu desetinu procentního bodu. K 31. říjnu 2013 tedy činil 8 %.

V evidenci úřadů práce Libereckého kraje měli v uplynulém měsíci nahlášených 24 733 uchazečů. Co do podílu mužů a žen, je tradičně bez práce více žen (13 094), mužů bylo 11 639. Nově se zaevidovalo 2 098 uchazečů, vyřazeno jich bylo 2 270, z toho umístěno 934.

„V říjnu došlo k zastavení nárůstu počtu evidovaných absolventů (jejich počet dokonce poklesl o 56 osob) a k poklesu počtu ostatních uchazečů. Jedním z podstatných faktorů tohoto zlepšení jsou zprávy o oživení průmyslu, zejména pak automobilového,“ shrnul situaci Petr Malkovský, analytik Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Liberci.

O něco méně lidí bez práce mají v okresech Česká Lípa a Jablonec nad Nisou, kde v říjnu evidovaných nezaměstnaných ubylo. V celém kraji se pak jejich počet snížil o 172 osob. Podíl nezaměstnaných osob klesl s výjimkou okresu Semily v celém Libereckém kraji. Ke konci října byly jeho hodnoty v jednotlivých okresech Libereckého kraje následující: Česká Lípa – 8,5 %, Jablonec nad Nisou – 7,2 %, Liberec – 8,1 % a Semily – 8,1 %. 

Volných pracovních míst úřady práce nabízely v uplynulém měsíci 2 737. Oproti září jejich počet mírně klesl. Na jedno pracovní místo připadalo na konci října 9 uchazečů. 

Statistiky za Liberecký kraj – říjen
Uchazeči o práci – 24 733
Nově zaevidovaní uchazeči – 2 098
Vyřazení uchazeči – 2 270, z toho umístění – 934 
Absolventi v evidenci – 1 595
Mladiství do 18ti let – 207