Nezaměstnanost - září

Podíl nezaměstnaných osob v Libereckém kraji zůstává už třetí měsíc na stejných hodnotách. K poslednímu zářijovému dnu činil 8,1 %. V evidenci úřadu práce bylo 24 752 uchazečů o zaměstnání, tedy o 153 osob více než v srpnu.

„V loňském roce bylo na konci září v evidenci 22 783 uchazečů, tedy o 2 122 méně než letos,“ doplnil Petr Malkovský, analytik Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Liberci.

Menší šanci na uplatnění zřejmě mají ženy. Svědčí o tom i skutečnost, že jich je v evidenci nezaměstnaných o poznání více. Konkrétně 13 096, mužů hledajících uplatnění bylo v září 11 656. Oproti předchozímu období však výrazněji vrostl počet nezaměstnaných mužů. Nově se zaevidovalo 2 903 uchazečů, vyřazeno jich bylo 2 750, z toho umístěno 1 431.

Výrazně přibylo také absolventů. V září se jich nově zaregistrovalo na úřad práce téměř pět set. Celkem tedy bylo v evidenci 1 651 absolventů a 211 mladistvých do osmnácti let.

„V září došlo k úbytku mladistvých a pedagogických pracovníků, který byl zapříčiněn jejich nástupem zpět do škol. Nejvýrazněji přibylo evidovaných uchazečů v okrese Jablonec nad Nisou (o 1,95 %), v okrese Liberec naopak jejich počet klesl (o 0,89 %). Podíl nezaměstnaných osob se zvýšil s výjimkou Liberce ve všech okresech,“ uvedl dále Petr Malkovský. 

Počet evidovaných volných pracovních míst v Libereckém kraji se během září zvýšil o 295 na konečných 2955. Pouze v okrese Česká Lípa došlo k poklesu počtu volných míst, v ostatních okresech jejich počet rostl. Na jedno volné místo připadalo na konci září 8,4 uchazeče. 

Statisticky za Liberecký kraj – září 

Uchazeči o práci - 24 752
Nově zaevidovaní uchazeči - 2 903
Vyřazení uchazeči - 2 750, z toho umístění - 1 431
Absolventi v evidenci - 1 651
Mladiství do 18ti let - 211