Nezaměstnanost - září 2014

Z aktuálních údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyplývá, že podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ke konci září 2014 v Libereckém kraji dosáhl hodnoty 7,73 %. Meziročně se tento podíl snížil o 0,39 procentních bodů, oproti konci srpna 2014 je pak podíl nižší o 0,11 procentních bodů. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu byl v Libereckém kraji v porovnání s ostatními kraji České republiky 6. nejvyšší a republikový průměr převýšil o 0,47 procentních bodů. Nejnižší hodnotu ukazatele nadále vykazuje Hlavní město Praha (5,20 %), nejvyšší Ústecký kraj (10,63 %).

Snížení podílu nezaměstnaných zaznamenaly všechny okresy Libereckého kraje. Pokles v okrese Liberec představoval 0,14 procentních bodů a podíl tak činil 8,28 %. V okrese České Lípa se hodnota snížila o 0,13 procentních bodů na 7,77 %, v okrese Semily o 0,10 procentních bodů na 7,39 % a v okrese Jablonec nad Nisou o 0,03 procentní body na 6,90 %.

Podíl nezaměstnaných žen v Libereckém kraji meziměsíčně poklesl o 0,19 procentních bodů na 8,45 %, nezaměstnanost mužů poklesla o 0,03 procentní body na 7,02 %. Zatímco podíl v případě žen meziměsíčně poklesl ve všech okresech kraje, podíl na straně mužů zaznamenal ve dvou okresech (Jablonec nad Nisou a Semily) oproti konci srpna mírné zvýšení. Nejvyšší podíl nezaměstnaných mužů (7,45 %) i žen (9,12 %) však evidují úřady práce v okrese Liberec.

Počet uchazečů se v Libereckém kraji meziměsíčně snížil o 237 osob (1,0 %), k poslednímu dni měsíce září 2014 tak úřady práce v Libereckém kraji evidovaly 23 576 neumístěných uchazečů o zaměstnání. Snížil se jak počet nezaměstnaných žen (o 207 osob, 1,6 %), tak počet nezaměstnaných mužů (o 30 osob, 0,3 %). Snížení počtu uchazečů zaznamenaly také všechny okresy kraje – nejvýraznější absolutní pokles vykázal okres Liberec (o 100 osob), relativně se pak počet uchazečů nejvíce snížil v okrese Semily (o 1,6 %).


Ženy se na celkovém počtu nezaměstnaných podílely 54,4 %. Osoby se zdravotním postižením tvořily 11,7 % uchazečů a jejich počet se meziměsíčně snížil o 1,4 % na 2 758 osob. Absolventi a mladiství představovali 6,1 % uchazečů, oproti konci srpna zaznamenal jejich počet nárůst ve výši 30,8 % na 1 107 osob. Do skupiny dosažitelných ve věku 15–64 let patřilo 22 699 uchazečů (96,3 % z úhrnu), podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 455 uchazečů (18,9 %). 

Statistiky za Liberecký kraj – září
Uchazeči o práci – 23 576 
Nově zaevidovaní uchazeči – 3 089 
Vyřazení uchazeči – 3 326, z toho umístění – 2 085 (412 zprostředkováním ÚP)Zdroj: Český statistický úřad