Pracuj třeba pro obec
nebo v neziskové organizaci

Novou šancí k nalezení nového pracovního místa pro nezaměstnané se může stát tzv. „Plán na zaměstnanost“. Přichystalo jej ministerstvo práce a sociálních věcí, které chce zaměstnavatelům dávat za každé vytvořené pracovní místo dotace. Zejména se to týká vytváření nových míst v obcích nebo v neziskových organizacích. Měsíčně tak můžou zaměstnavatelé získat až 15 tisíc korun na plat nového pracovníka.

„Snažíme se vytvářet podmínky pro vznik nových pracovních míst nejen v knihovnách, galeriích nebo při údržbě veřejného majetku, ale i v organizacích působících v oblasti sociálních služeb, jako jsou ústavy sociální péče, pečovatelská služba, domovy důchodců, mateřské školy. A věřím, že zapojení většího počtu lidí do neziskových organizací přispěje k rozvoji občanské společnosti u nás,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

Pokud neziskovka nebo obec vytvoří nové pracovní místo a obsadí jej člověkem, který je v registru nezaměstnaných, má šanci získat na jeho plat až 15 tisíc korun měsíčně. 

O tom, jak vysoká částka to konkrétně bude, rozhodnou úředníci krajských poboček úřadu práce. Zohledňovat se například bude počet volných pracovních míst v regionu nebo možnosti uplatnění konkrétního uchazeče. 

Úřady práce v rámci aktivní politiky nezaměstnanosti zesílily od počátku letošního roku také finanční podporu při tvorbě nových pracovních míst v rámci Veřejně prospěšných prací. Tato možnost je určena těm, kteří jsou vedeni na úřadu práce nepřetržitě, déle než pět měsíců,“ uvedla dále Hana Jandová z ministerstva práce. 

Do konce dubna letošního roku se tímto způsobem povedlo vytvořit téměř tři tisíce nových pracovních míst, kde našli uplatnění zejména lidé s nedostatkem zkušeností, nízkou kvalifikací a ženy po mateřské a rodičovské dovolené.