Půl milionu lidí vloni v naší zemi hledalo práci

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo ročenku o vývoji na trhu práce v loňském roce 2012. Ze statistik, které publikace uvádí, lze vyčíst několik zajímavých informací.
V minulém roce například v naší zemi hledalo zaměstnání přes půl milionu lidí. Co se týká průměrné míry nezaměstnanosti, ta zůstala na stejné hodnotě jako v roce 2011 – tedy na 8,6 procentech.

Některé zajímavé údaje:

Průměrná míra registrované nezaměstnanosti v roce 2012 dosáhla 8,6 % a v porovnání s předchozím rokem se nezměnila.

Průměrný počet uchazečů o zaměstnání byl v loňském roce 504,4 tisíc a byl tak o 3,4 tisíc nižší než v roce 2011.

Průměrný počet volných míst v roce 2012 byl zaznamenán ve výši 39,9 tisíc a meziročně tak vzrostl o 3,4 tisíc.

Průměrný počet uchazečů o zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti se snížil z 132,4 tisíc v roce 2011 na 104,5 tisíc v roce 2012, jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání poklesl z 26,1 % na 20,7 %.

Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti vzrostla z 5 586 Kč v roce 2011 na 5 892 Kč v roce 2012, na konci roku 2012 pak byla 6 029 Kč, zatímco v prosinci 2011 se jednalo o 5 595 Kč.

V roce 2012 bylo v rámci APZ nově vytvořeno celkem 25 176 pracovních míst.

Ročenka ale nabízí i srovnání nezaměstnanosti po regionech nebo v rozmezí let 1991 – 2012. Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 má 256 stran. Publikace za jednotlivé roky si lze zdarma stáhnout z integrovaného portálu MPSV z adresy http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro. Publikace MPSV vydané v roce 2013 jsou pak dostupné na webu MPSV na adrese http://www.mpsv.cz/cs/14786.

Zdroj: MPSV

Půl milionu lidí vloni v naší zemi hledalo práci