Starší lidé chtějí pracovat

Lidé v důchodovém věku stále chtějí pracovat. Důvodů k tomu mají celou řadu. Na prvním místě to jsou peníze. Pracují proto, aby si zajistili finanční příjem nebo přivýdělek k důchodu. Další příčinou proč zůstávají déle v zaměstnání je skutečnost, že je jejich práce baví a chtějí si udržet kontakt s kolegy ze zaměstnání.

Někteří lidé ovšem pracují v důchodovém věku proto, že za sebe nenašli náhradu a především podnikatelé pak postrádají nástupce, který by po nich živnost převzal. Podle zjištění Českého statistického úřadu uvádí nefinanční důvody zejména specialisté, techničtí a odborní pracovníci a pracovníci ve službách a prodeji. 

„Více než pětina (21,5%) neaktivních důchodců do 70 let si přála v době ukončení pracovní činnosti nadále pracovat,“ uvedli Marta Petráňová a Stanislav Mejstřík z Českého statistického úřadu ve zprávě, která vyplynula z výsledků výběrového šetření pracovních sil provedeného v roce 2012.

Graf 1

Přesto většinou lidé v České republice přestanou pracovat právě ve chvíli, kdy dosáhnou věku odchodu do starobního důchodu, anebo když můžou odejít do invalidního či vdovského důchodu. Tyto důvody pro ukončení pracovní činnosti uvedlo 86 procent všech dotazovaných. Třetím nejčastěji uvedeným důvodem pro ukončení práce byly zdravotní potíže. Každý dvanáctý neaktivní důchodce také sdělil, že příčinou jeho odchodu do důchodu byla ztráta zaměstnání a nemožnost najít nové pracovní uplatnění. Nejčastěji to uváděli lidé, kteří pracovali jako řemeslníci, opraváři nebo pracovníci obsluhy strojů a zařízení či ve službách a prodeji. 

Česká republika patří v Evropě (mezi členskými státy EU) k zemím s nadprůměrnou mírou zaměstnanosti v celé skupině produktivního věku od 20 do 64 let. Z průzkumu, který prováděl v roce 2012 Český statistický úřad, vyplynulo, že míra zaměstnanosti u mužů i žen do 60 let je v naší republice vysoká. Ve věkové skupině pracujících mezi 60 – 64 lety, má zaměstnání až dvojnásobek více mužů než žen.

Graf 2